ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΣΜΩΝ & Φ.Π.Α - Εκτελωνιστικό γραφείο

Υπολογισμός Δασμών & Φ.π.α

Με την βοήθεια του παρακάτω πίνακα μπορείτε να υπολογίσετε την δασμοφορολογική επιβάρυνση των εμπορευμάτων σας.

Υπολογισμός δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων
Α/Α Δασμός Συνολικη επιβάρυνση
1 0% 23%
2 1.7% 25.09%
3 2.2% 25.7%
4 3.7% 27.55%
5 4% 27.92%
6 5% 29.15%
7 6.5% 30.99&
8 8% 32.84&
9 12% 37.76%
10 16.9% 43.78%

π.χ Έστω οτι έχουμε ενδύματα από κινα με αξία CIF (κόστος, ασφάλιστρα, ναύλος) 500 ευρώ.
Τα ενδύματα πληρώνουν εισαγωγικό δασμός 12% οπότε έχουμε:
500*37,76%=188,80 ευρώ
Επίσης πρέπει να πληρώσουμε τον Φ.Π.Α των πρακτορειακών δικαιωμάτων.Έστω οτι τα πρακτορειακά είναι 100 ευρω + φ.π.α = 123 ευρώ δηλαδή 23 ευρώ φ.π.α
Οπότε έχουμε 188,80+23=211,5 ευρώ θα είναι η συνολική δασμοφορολογική επιβάρυνση των εμπορευμάτων.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΣΜΩΝ & Φ.Π.Α – Εκτελωνιστικό γραφείο

Posted in Uncategorized.