Υπηρεσίες

Το γραφείο μας αποτελείται από πτυχιούχους εκτελωνιστές παρέχοντας υψηλoύ επιπέδου εκτελωνιστικές υπηρεσίες όλων των ειδών.

Αναλυτικότερα:

  • Εχεμύθεια και άμεση εκπροσώπηση στις τελωνειακές και οικονομικές αρχές της χώρας.
  • Ευελιξία και κάλυψη ταυτόχρονων τελωνειακών αναγκών σας, σε διαφορετικά τελωνεία .
  • Υπεύθυνη και έγκυρη πληροφόρηση σε θέματα δασμοφορολογικών  διαδικασιών .
  • Κοστολόγηση των εισαγωγών σας με ακρίβεια.
  • Πλήρη κάλυψη σε οποιονδήποτε εκ των υστέρων τελωνειακό έλεγχο προκύψει.
  • Αυθημερόν τιμολόγηση και εντός τριών ημερών αποστολή των τιμολογίων και σχετικών παραστατικών.
  • Ανταγωνιστικές τιμές  χωρίς κρυμμένες χρεώσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την φόρμα εκτελωνισμού η μέσα από τα στοιχεία επικοινωνίας 

 

Υπηρεσίες – Εκτελωνιστικό γραφείο