Θ

  Για να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση πατάτε επάνω στο γράμμα που σας ενδιαφέρει στην συνέχεια πατάτε ctrl+F προκειμένου να βγει το κουτάκι της αναζήτησης επάνω συνήθως δεξιά του broswer σας και έπειτα γράφετε αυτό που σας ενδιαφέρει.

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω 0-9

A-Z LATIN

ΘΑΛΑΜΗΓΟΙ   (γιοτ) και άλλα πλοία & πλοιάρια αναψυχής ή αθλητισμού 89.03

ΘΑΛΑΜΙΣΚΟΙ   ωρολογιακων συσκευών και μέρη τους 91.12

ΘΑΛΑΜΟΙ   βλάστησης σπόρων με μηχανικές ή θερμικές διατάξεις 84.36

ΘΑΛΑΜΟΙ για ανελκυστήρες 84.31

ΘΑΛΑΜΟΙ   για την ελάττωση των μικροοργανισμών στα προϊόντα διατροφής 84.19

ΘΑΛΑΜΟΙ   ιονισμού ενσωματωμένοι σε όργανα και συσκευές ανίχνευσης 90.30

ΘΑΛΑΜΟΙ   κατάψυξης 84.18

ΘΑΛΑΜΟΙ   καύσης για τουρμποαντιδραστήρες 84.11, για άλλους αντιδραστήρες ώθησης 84.12

ΘΑΛΑΜΟΙ   κλιβάνων από κεραμευτικά είδη, πυρίμαχα 69.03

ΘΑΛΑΜΟΙ   οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων των κλ. 87.01 έως 87.05 87.07

ΘΑΛΑΣΣΙΑ    αλεύρια και σκόνες κατάλληλα για την ανθρώπινη διατροφή 02.10, ακατάλληλα για την ανθρώπινη διατροφή 23.01

ΘΑΛΑΣΣΙΑ θαλασσίων ζώων δέρματα βλ. δέρματα 41.03, 41.07 έως 41.09

ΘΑΛΑΣΣΙΑ   θηλαστικά βλ. θηλαστικά 01.06

ΘΑΛΑΣΣΙΑ   κρέατα  02.08 ή 02.10

ΘΑΛΑΣΣΙΑ προϊόντα με την ονομασία «διαλυτά», από ψάρια ή θαλάσσια θηλαστικά 23.09

ΘΑΛΑΣΣΟΝΕΡΟ   και αλμόλοιπα αλυκών (ποσότητα θαλασσινού νερού που μένει μετά την κρυστάλλωση του αλατιού) 25.01

ΘΑΛΑΣΣΟΧΕΛΩΝΕΣ   ζωντανές βλ. χελώνες 01.06

ΘΑΛΑΣΣΟΧΕΛΩΝΕΣ αλεύρια χελωνών 03.07

ΘΑΛΛΙΟ   ακατέργαστο, απορρίμματα & θραύσματά του, καθώς και τεχνουργήματα  από αυτό 81.12

ΘΑΜΝΟΙ   ζωντανοί (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους, μοσχεύματα & μπόλια 06.02

ΘΑΨΙΑ   βάλσαμο 13.01

ΘΕΑΤΡΑ   πλανόδια 95.08

ΘΕΑΤΡΑ  διάκοσμοι θεάτρων 49.11 υφάσματα για σκηνικά θεάτρων 59.07

ΘΕΑΤΡΑ  σε μικρογραφία για παιχνίδια 95.03

ΘΕΙΑΖΙΝΙΚΕΣ   χρωστικές ύλες 32.04

ΘΕΙΑΖΟΛΙΚΕΣ   χρωστικές ύλες 32.04

ΘΕΙΑΙΘΕΡΕΣ 29.30

ΘΕΙΑΛΑΤΑ   του υδρογόνου 28.30

ΘΕΙΑΜΙΔΕΣ   (διορθοτόλυλο – θειουρία) 29.30

ΘΕΙΑΜΙΝΕΣ   (βιταμίνες) 29.36

ΘΕΙΑΜΦΕΝΙΚΟΛΗ 29.41

ΘΕΙΑΦΙ   βλ. θείο 25.03 ή 28.02

ΘΕΙΑΦΙ (θειάφι) βλ. θείο και θειάφι

ΘΕΙΑΦΟΚΕΡΙ   βλ. εντομοκτόνα 38.08

ΘΕΙΕΘΥΛΟΠΕΡΑΖΙΝΗ και τα άλατά της 29.34

ΘΕΙΪΔΙΑ   – των μη μεταλλικών στοιχείων 28.13

ΘΕΙΪΔΙΑ  οξυθειϊδια (οξυσουλφίδια) 28.51

ΘΕΙΙΚΑ   άλατα κοβαλτίου και αμμωνίου, χαλκού και αμμωνίου 28.42

ΘΕΙΙΚΑ   άλατα σιδήρου και ζιρκονίου 28.42

ΘΕΙΙΚΑ   άλατα ψευδαργύρου ως φωτοφόρα 32.06

ΘΕΙΙΚΑ   άλατα (χαλκού, νατρίου, μαγνησίου, αργιλίου, χρωμίου, νικελίου, αργύρου, βαρίου, κάδμιου, κοβαλτίου, ψευδαργύρου 28.33

ΘΕΙΙΚΗ     κινίνη και τα άλατά της 29.39

ΘΕΙΙΚΗ   στρεπτομυκίνη, ερυθρομυκίνη κ.λ.π. 29.41

ΘΕΙΙΚΟΙ   εστέρες, τα άλατά τους και παράγωγά τους 29.20

ΘΕΙΙΚΟΣ   ανυδρίτης (τριοξείδιο του θείου) 28.11

ΘΕΙΙΚΟΣ  διαιθυλεστέρας 29.20

ΘΕΙΙΚΟΣ ΔΙΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ   (θειϊκό διαιθύλιο) 29.20

ΘΕΙΙΚΟΣ  χαλκός 28.33

ΘΕΙΚΗ μονοχλωρυδρίνη (χλωροσουλφονικό οξύ) 28.06

ΘΕΙΚΟ   βάριο φυσικό (βαριτίνη) 25.11

ΘΕΙΚΟ αμμώνιο και διπλά άλατα 31.02

ΘΕΙΚΟ ασβεστίου φυσικό (γύψος) 25.20

ΘΕΙΚΟ κάλιο και καλιομαγνήσιο 31.04

ΘΕΙΚΟ  μολύβδου φυσικό (αγγλεσίτης) 26.07

ΘΕΙΚΟ οξύ και θειϊκό οξύ ατμίζον 28.07

ΘΕΙΚΟ  φυτικά θειϊκά άλατα του μαγνησίου (κιζηρίτης, εψωμίτης) 25.30

ΘΕΙΚΟ χρώμιο βασικό θειϊκό του δινατρίου 28.33

ΘΕΙΟ   αλογονούχα και οξυαλογονούχα 28.12

ΘΕΙΟ διπλά ή σύμπλοκα άλατα (θειοάλατα) 28.42

ΘΕΙΟ εξαχνωμένο ή από κατακρήμνιση. Θείο κολλοειδές 28.02

ΘΕΙΟ κάθε είδους, με εξαίρεση αυτό που παράγεται με εξάχνωση, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές 25.03

ΘΕΙΟ κολλοειδές σε μορφή δόσεων ή λιανικής πώλησης για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις 30.04

ΘΕΙΟ οξυγονούχες ενώσεις θείου 28.11

ΘΕΙΟ σε καθαρές μορφές ή για λιανική πώληση ως απολυμαντικό κ.λ.π. 38.08

ΘΕΙΟ χρυσό αντιμονίου (πενταθειούχο αντιμονίου) 28.30

ΘΕΙΟ 35 (ισότοπο ραδιενεργό) 28.44

ΘΕΙΟΑΙΘΕΡΕΣ   (θειοανιλίνη, θειοδιγλυκόλη) 29.30

ΘΕΙΟΑΚΕΤΟΝΕΣ 29.30

ΘΕΙΟΑΛΑΤΑ   διπλά ή σύμπλοκα θειϊκού αμμωνίου και κοβαλτίου ή νικελίου ή σιδήρου (θειούχο σιδηροαμμώνιο χαλκού) θειϊκό άλας (νατρίου ζιρκονίου), θειοσεληνιούχα κ.λ.π. 28.42

ΘΕΙΟΑΛΔΕΫΔΕΣ 29.30

ΘΕΙΟΑΛΚΟΟΛΕΣ 29.30

ΘΕΙΟΑΛΚΟΟΛΕΣ   και θειοενώσεις οργανικές 28.11

ΘΕΙΟΑΜΙΔΙΑ, ΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙΚΑ 29.30

ΘΕΙΟΑΝΘΡΑΚΙΚΑ   άλατα (νατρίου) 28.42

ΘΕΙΟΑΝΘΡΑΚΙΚΟ   κάλιο 28.42

ΘΕΙΟΑΝΙΛΛΙΝΗ   (θειούχο 4, 4 – διαμενοδιφαινύλιο) 29.30

ΘΕΙΟΑΝΤΙΜΟΝΙΑΚΟ   νάτριο κάλιο 28.42

ΘΕΙΟΑΝΤΙΜΟΝΙΚΑ   άλατα 28.42

ΘΕΙΟΑΡΣΕΝΙΚΑ   άλατα 28.42

ΘΕΙΟΑΡΣΕΝΙΚΩΔΗ   άλατα 28.42

ΘΕΙΟΔΙΓΛΥΚΟΛΗ 29.30

ΘΕΙΟΔΙΦΑΙΝΥΛΑΜΙΝΗ   (φαινοδιαζίνη) 29.34

ΘΕΙΟΔΟΚΟΒΑΛΑΜΙΝΗ 29.36

ΘΕΙΟΕΝΩΣΕΙΣ οργανικές

ΘΕΙΟΘΕΙΙΚΑ 28.32

ΘΕΙΟΘΕΙΙΚΑ διπλά χρυσού και νατρίου 28.43

ΘΕΙΟΘΕΙΙΚΑ νατρίου για φωτογραφικές χρήσεις 37.07

ΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙΚΑ   άλατα και διθειοκαρβαμικά 29.30

ΘΕΙΟΚΑΡΒΑΝΙΛΙΔΙΟ   1 3 – , (διφαινυλ – 2 – θειουρία) 29.30

ΘΕΙΟΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟ χλωριούχο 28.51

ΘΕΙΟΚΕΤΟΝΕΣ 29.30

ΘΕΙΟΚΥΑΝΙΚΑ   άλατα 28.38

ΘΕΙΟΚΥΑΝΙΚΑδιπλά ή σύμπλοκα άλατα 28.42

ΘΕΙΟΚΥΑΝΙΚΟ   οξύ 28.11

ΘΕΙΟΛΕΣ   (μερκαπτάνες) 29.30

ΘΕΙΟΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΚΑ   άλατα 28.42

ΘΕΙΟΝΙΚΑ   οξέα 28.11

ΘΕΙΟΝΙΚΑ   οξέα οργανικά 29.30

ΘΕΙΟΟΥΡΙΑ (διαμίδιο του θειοκαρβονικού οξέος) 29.30

ΘΕΙΟΟΥΡΙΑ ρητίνες βλ. πλαστικά σε αρχικές μορφές 39.09

ΘΕΙΟΠΕΝΤΑΛΗ   νατρίου 29.33

ΘΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ 40.02

ΘΕΙΟΡΙΔΑΖΙΝΗ   και τα άλατά της 29.34

ΘΕΙΟΡΙΔΑΖΙΝΗ   και τα άλατά της 29.34

ΘΕΙΟΣΕΛΗΝΙΟΥΧΑ   άλατα 28.42

ΘΕΙΟΤΕΛΛΟΥΡΙΚΑ   άλατα 28.42

ΘΕΙΟΥΡΑΜΙΚΑ (μονο-δι ή τετρα-θειούχες θειουράμες) 29.30

ΘΕΙΟΥΧΑ   των μη μεταλλικών στοιχείων

ΘΕΙΟΥΧΑ   των μη μεταλλικών στοιχείων άλατα και υπεράλατα μεταλλικά 28.30

ΘΕΙΟΥΧΑ   των μη μεταλλικών στοιχείων συμπήγματα χαλκού 74.01, νικελίου 75.01

ΘΕΙΟΥΧΑ   των μη μεταλλικών στοιχείων διμεθύλιο, διφαινύλιο 29.30

ΘΕΙΟΥΧΑ   των μη μεταλλικών στοιχείων του πολυφαινυλενίου 39.11

ΘΕΙΟΥΧΕΣ   ενώσεις 28.13

ΘΕΙΟΥΧΕΣ   κεφαλές 27.07

ΘΕΙΟΥΧΟ   αμμώνιο (υδροθειϊκό) (υδρογονοθειούχο) 28.30

ΘΕΙΟΥΧΟ   βανάδιο 26.15

ΘΕΙΟΥΧΟ   βισμούθιο 26.17

ΘΕΙΟΥΧΟ   μολυβδαίνιο 26.13

ΘΕΙΟΥΧΟ νικέλιο 25.30

ΘΕΙΟΥΧΟ υδρογόνο (υδρόθειο) 28.11

ΘΕΙΟΥΧΟΣ άνθρακας 28.13

ΘΕΙΟΥΧΟΣ άργυρος 28.43

ΘΕΙΟΦΑΙΝΙΟ 29.34

ΘΕΙΟΦΑΙΝΟΛΗ   (ΛΕΣ) θειούχο διμεθ-διφαιν-ύλιο 29.30

ΘΕΙΟΦΛΑΒΙΝΕΣ   (χρωστικές ύλες) 32.04

ΘΕΙΟΦΩΣΓΕΝΙΟ 28.51

ΘΕΙΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΙ (φωσφοροθειώδη) εστέρες και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτριδωμένα παράγωγά τους 29.20

ΘΕΙΩΔΕΣ   οξύ (διοξείδιο του θείου ή θειώδης ανυδρίτης) 28.11

ΘΕΙΩΔΗ άλατα και υπεράλατα μεταλλικά (καλίου, ασβεστίου, κ.λ.π.) 28.32

ΘΕΙΩΔΗ   όξινα μεταλλικά άλατα (καλίου, ασβεστίου κ.λ.π.) 28.31

ΘΕΙΩΔΗΣ   ανυδρίτης (διοξείδιο του θείου) 28.11

ΘΕΙΩΜΕΝΑ   κεριά για απολύμανση (θειαφοκέρι) βλ. εντομοκτόνα 38.08

ΘΕΙΩΜΕΝΟ   χαρτί βλ. χαρτί 48.05

ΘΕΝΑΛΙΔΙΝΗ   τα τρυγικά και μηλεϊνικά της 29.34

ΘΕΟΒΡΩΜΙΚΗ 29.39

ΘΕΟΔΟΛΙΧΟΙ 90.15

ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΑΙΘΥΛΟΔΙΑΜΙΝΗ 29.39

ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ   και θεοφυλλίνη – αιθυλενοδιαμίνη 29.39

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ   συσκευές 90.18 μέχρι 90.22

ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ   μηχανές για τη γεωργία 84.33

ΘΕΡΙΣΤΗΡΙΑ   βλ. δρεπάνια 82.01 ή μηχανές – δρεπάνια 84.33

ΘΕΡΙΣΤΙΚΕΣ   μηχανές για τη γεωργία 84.33

ΘΕΡΜΑΓΩΓΟΙ   βλ. καλοριφέρ 73.21

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ   συσκευές βλ. θερμάστρες

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ή ψύξης, άλλες από τις οικιακές συσκευές 84.19

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ κλειστών χώρων ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση 85.16

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ για γεννήτριες (παραγωγή) αερίων 84.05

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ αέρος ή νερού (εξοικονόμησης θερμότητας) για λέβητες (84.02 ή 84.03) 84.04

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ για την παρασκευή ζεστών πιάτων ή το ψήσιμο ή τη θέρμανση των τροφών 84.19

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ηλεκτρικοί με θερμοσυσσώρευση (θερμοσυσσωρευτές) 85.16

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά 85.16

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ νερού μη ηλεκτρικοί στιγμιαίας θέρμανσης (με αέριο) ή συσσώρευσης 84.19

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ φαγητών και παρόμοιες μη ηλεκτρικές συσκευές, για οικιακή χρήση, και μέρη τους από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 73.21

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣγια αυτοκίνητα οχήματα των κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05 , προσαρμοσμένοι σε παράθυρα, κ.λ.π. 87.08

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΕΣ   αντιστάσεις βλ. αντιστάσεις 85.16 ή 85.45

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ οικιακής χρήσης, μη ηλεκτρικές από σίδηρο ή χάλυβα 73.21

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ άλλες, μη ηλεκτρικές και μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 73.22

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας 84.19

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ηλεκτρικές και μικτές (γκάζι – ηλεκτρικό) 85.16

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ  ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους 85.16

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ  μονάδες θέρμανσης για αυτοκίνητα οχήματα, τραίνα, αεροπλάνα κ.λ.π., ηλεκτρικές (εκτός των συσκευών κατά πάγου και αχνών) 85.16

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ  οικιακές από χαλκό 74.17, από αλουμίνιο 76.15

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ όχι ηλεκτρικές, που χρησιμοποιούν τη θερμότητα που παράγεται από τον κινητήρα του οχήματος 87.08

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ  συσκευές θέρμανσης από κεραμευτική ύλη 69.14

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ τεχνητού κλίματος (καλοριφέρ) 84.15

ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΑ   βλ. θερμαντικόμετρα 90.32 ή 90.27

ΘΕΡΜΙΚΟΙ   κινητήρες 84.12

ΘΕΡΜΙΚΟΙ   κινητήρες θερμικής αντιγραφής χαρτί (άλλο από εκείνο της κλάσης 48.09) 48.16

ΘΕΡΜΙΣΤΟΡΣ 85.33

ΘΕΡΜΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ   συσκευές βλ. φωτοαντιγραφής και μέρη 90.09

ΘΕΡΜΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ  χαρτί βλ. χαρτί 48.16

ΘΕΡΜΟΕΡΜΑΡΙΑ   (ισόθερμα έπιπλα) 94.03

ΘΕΡΜΟΖΕΥΓΗ   85.03, 85.48 ή 90.33

ΘΕΡΜΟΙΟΝΙΚΕΣ   σωλήνες υπό κενό (τρίοδοι) 85.40

ΘΕΡΜΟΚΑΥΣΤΗΡΕΣ   για την ιατρική 90.18

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ   βλ. κατασκευές μεταλλικές

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ   (συσκευές τεχνητής ανάπτυξης βρεφών) 90.18

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ   βαλβίδες ρύθμισης 84.81

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ   συσκευές αλλαγής έστω και ηλεκτρικές 84.19

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ 90.25

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ Β 90.25

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ συνδυασμένα με συσκευή αυτόματης ρύθμισης ή ελέγχου 90.32

ΘΕΡΜΟΜΗΤΕΡΕΣ   (συσκευή αναθρέψεως νεοσσών) 84.36

ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ   πολτοί από ξύλο 47.01

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ   είδη βλ. μονωτικά

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ   φιάλες (θερμός) και άλλα ισοθερμικά δοχεία συναρμολογημένα και μέρη τους 96.17

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ φύσιγγες από γυαλί για μονωτικές φιάλες ή για άλλα ισοθερμικά δοχεία, στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με το κενό 70.12

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ   υλών μηχανές συγκόλλησης ηλεκτρικές 85.15

ΘΕΡΜΟΠΡΟΩΣΤΗΡΕΣ 84.12

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ   (βλ. και θερμαντήρες), ηλεκτρικοί 85.16

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ηλιακοί (οικιακοί βιομηχανικοί) 84.19

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ 90.32

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ   δικλείδες 84.81

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ   κρουνοί 84.81

ΘΕΡΜΟΣΤΗΛΕΣ   (συσκευές ανίχνευσης νετρονίου) 90.30

ΘΕΡΜΟΣΥΖΕΥΞΕΙΣ   βλ. ΘΕΡΜΟΖΕΥΓΗ

ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ   ήτοι θερμαντήρες ηλεκτρικοί με θερμοσυσσώρευση 85.16

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ   μετρητές 90.26

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ συσκευές εξοικονόμησης θερμότητας, βοηθητικές λεβήτων 84.04

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ διατάξεις εναλλαγής 84.19

ΘΕΡΜΟΦΟΡΕΣ   από καουτσούκ 40.14

ΘΕΡΜΟΦΟΡΕΣ από πορσελάνη 69.11, άλλες από εκείνες από πορσελάνη 69.12

ΘΕΡΜΟΦΟΡΕΣ από σίδηρο 73.23

ΘΕΡΜΟΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΑ 90.27

ΘΕΡΜΟΧΡΩΜΟΜΕΤΡΑ 90.27

ΘΗΒΑΪΝΗ   (ναρκωτικό) 29.39

ΘΗΒΑΚΟΝΗ   (ναρκωτικό) 29.39

ΘΗΚΕΣ από αλουμίνιο 76.16

ΘΗΚΕΣ   από αμίαντο 68.12, αμίαντο – τσιμέντο ή κυτταρίνη – τσιμέντο 68.11

ΘΗΚΕΣ    από γραφίτη 68.15

ΘΗΚΕΣ από ξύλο 44.20

ΘΗΚΕΣ από πλαστικές ύλες (είδη μεταφοράς ή συσκευασίας) 39.23

ΘΗΚΕΣ   από πολύτιμα μέταλλα 71.13

ΘΗΚΕΣ από σίδηρο ή χάλυβα 73.26

ΘΗΚΕΣ    από ύλες λάξευσης ζωϊκές 96.01, φυτικές 96.02

ΘΗΚΕΣ από χαλκό 74.19, από νικέλιο 75.08

ΘΗΚΕΣ   για ματογυάλια, κυάλια, φωτο-κινηματο-γραφικές μηχανές, μουσικά όργανα, όπλα, είδη καλλωπισμού, επισκεπτήρια, τσιγάρα, καπνό, εργαλεία, τιμαλφή και παρόμοια από δέρμα, φύλλα πλαστικών υλών, υφαντικές ύλες, βουλκανισμένη κυτταρίνη, χαρτόνι ή καλυμμένα ολικά ή μερικά από αυτές τις ύλες 42.02

ΘΗΚΕΣ για προσκεφάλια (βλ. πανικά κρεβατιού) 63.02

ΘΗΚΕΣ καλλυντικών και ανάλογα αντικείμενα τσέπης 73.26

ΘΗΚΕΣ    καλωδίων (σωλήνες) από κοινά μέταλλα 83.07

ΘΗΚΕΣ μαθηματικών εργαλείων 90.17

ΘΗΚΕΣ πυρίμαχες κεραμευτικές 69.03

ΘΗΚΕΣ σφραγίδων και τοποθέτησης αντιγράφων από κοινά μέταλλα 83.04

ΘΗΚΕΣ   σωληνωτές (σωληνάρια) από αργίλιο, εύκαμπτες ή μη 76.12

ΘΗΚΕΣ υφάσματα επιχρισμένα για κατασκευή θηκών 59.01

ΘΗΚΕΣ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ   με είδη για πρώτες βοήθειες 30.06

ΘΗΚΕΣ από χαρτί ή χαρτόνι που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας 48.17

ΘΗΚΕΣ για μολύβια και παρόμοια είδη 96.08

ΘΗΛΑΣΤΗΡΕΣ   βλ. θήλαστρα

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ   θαλάσσια, ζωντανά 01.06

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ  κεράτινα ελάσματα 05.07 ή 96.01

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ  λίπη και λάδια 15.04, 15.16 ή 15.18

ΘΗΛΑΣΤΡΑ   (μπιμπερό) από καουτσούκ βουλκανισμένο 40.14

ΘΗΛΑΣΤΡΑ θερμαντήρες ηλεκτρικές για θήλαστρα 85.16

ΘΗΛΑΣΤΡΑ  φιάλες από γυαλί 70.13

ΘΗΛΕΣ (πιπίλες) από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο 40.14

ΘΗΛΟΤΟΜΟΙ 90.18

ΘΗΡΑΪΚΗ   γη 25.30

ΘΗΡΙΟΤΡΟΦΕΙΑ   (τσίρκο) 95.08

ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΑ, πόρτες και χωρίσματα θωρακισμένες από κοινά μέταλλα 83.03

ΘΟΛΟΙ ατμού για ατμολέβητες 84.02

ΘΟΛΟΙ   διακοσμητικοί πλαστικοί 39.25

ΘΟΛΟΜΕΤΡΑ   (για προσδιορισμό θολότητας) βλ. χρωματόμετρα

ΘΟΛΟΣΤΑΧΤΗ   (σταχτόνερο) βλ. αλυσίβα 34.02

ΘΟΡΙΝΗ (οξείδιο του θορίου) 28.44

ΘΟΡΙΟ (ισότοπο πολωνίιου 212) C 28.44

ΘΟΡΙΟ μεσοθόριο ΙΙ (ισότοπο ακτινίου 228) 28.44

ΘΟΡΙΟ   στοιχείο ραδιενεργό και οι ενώσεις του 28.44

ΘΟΡΙΟ   φυσικό ακατέργαστο ή κατεργασμένο 28.44

ΘΟΡΙΟ 232 (ισότοπο) 28.44

ΘΟΡΙΤΗΣ   (φυσικό του Θορίου) 26.12

ΘΟΡΥΒΟΥ   μείωσης ηλεκτρικές συσκευές 85.43

ΘΟΡΥΒΟΥ μέτρησης της στάθμης συσκευές 90.30

ΘΟΥΛΙΟ, ενώσεις του 28.46

ΘΟΥΛΙΟ 170 (τεχνητό ραδιενεργό ισότοπο) 28.44

ΘΡΑΝΙΑ   βλ. έπιπλα 94.03

ΘΡΑΥΣΕΩΣ   φορτίου μηχανές δοκιμών 90.24

ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ   έχουν καταχωρηθεί στην ύλη από την οποία αποτελούνται π.χ. θραύσματα λίθων στη λέξη λίθος, σιδήρου στη λέξη σίδηρος

ΘΡΑΥΣΤΗΡΕΣ ορυκτών, λίθων και άλλων στερεών ορυκτών 84.74

ΘΡΑΥΣΤΗΡΕΣ   παλιών τεχνουργημάτων από χυτοσίδηρο 84.79

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ,   αντικείμενα θρησκευτικών τελετών :

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  από κοινά μέταλλα 83.06

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  από πολύτιμα μέταλλα 71.14

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  από ύλες για λάξευση 96.01

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ για στολισμό από γυαλί 70.13, από κεραμευτικές ύλες 69.13

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ευώδη παρασκευάσματα για θρησκευτικές τελετές 33.07

ΘΡΟΜΒΙΝΗ   και προθρομβινάση σε καθαρή κατάσταση 35.07

ΘΡΟΜΒΟΙ   ταπιόκας 19.03

ΘΡΥΑΛΛΙΔΕΣ   ασφαλείας 36.03

ΘΡΥΨΙΝΗ   και χυμοθρυψίνη 35.07

ΘΥΛΑΚΕΣ   & άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης 48.19

ΘΥΛΑΚΕΣ από πλαστικές ύλες (είδη μεταφοράς ή συσκευασίας) 39.23

ΘΥΛΑΚΕΣ που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι 48.17

ΘΥΛΑΚΙΑ   (τσέπες) για ενδύματα πλεκτά 61.17, άλλα από τα πλεκτά 62.17

ΘΥΜΑΡΙ   και ΑΓΡΙΟΘΥΜΑΡΙ έστω και θρυμματισμένο ή σε σκόνη και μείγματα με άλλα μπαχαρικά 09.10

ΘΥΜΙΑΜΑ ευώδηπαρασκευάσματα για θρησκευτικές τελετές 33.07

ΘΥΜΙΑΤΗΡΙΑ   (θυμιατό) από πολύτιμα μέταλλα 71.14

ΘΥΜΙΟΛΗ 29.07

ΘΥΜΟΛΗΣ   μπλε (θυμολοσουλφοναφθαλεϊνη) 29.34

ΘΥΜΟΦΘΑΛΕΪΝΗ 29.32

ΘΥΡΑΤΡΟΝΣ 85.40

ΘΥΡΕΟΙ   βλ. εμβλήματα

ΘΥΡΕΟΤΡΟΠΟΣ   ορμόνη (θυροτροπίνη) 29.37

ΘΥΡΕΣ   βλ. πόρτες

ΘΥΡΕΣ  πόμολα και χειρολαβές θυρών από κεραμευτικές ύλες, διακοσμητικά 69.13, άλλα από κεραμευτικές ύλες 69.14, από κοινά μέταλλα 83.02, από γυαλί 70.20

ΘΥΡΙΔΕΣ   καθόδου για πλοία (μπουκαπόρτες) από σίδηρο 73.08

ΘΥΡΙΣΤΟΡΣ 85.41

ΘΥΡΟΕΙΔΕΙΣ   αδένες βλ. αδένες

ΘΥΡΟΕΙΔΩΝ   αδένων ορμόνες 29.37

ΘΥΡΟΚΑΛΤΣΙΤΟΝΙΝΗ   (καλσιτονίνη) 29.37

ΘΥΡΟΞΙΝΗ   DL 29.37

ΘΥΡΟΠΛΟΙΑ   (είδος σχεδίας, για μεταφορά εμπορευμάτων) 89.01

ΘΥΡΟΠΛΟΙΑ  ως πλωτές κατασκευές (πόρτες δεξαμενών) 89.07

ΘΥΡΟΠΛΟΙΑ  ως υποστηρίγματα πλωτών γερανών ανύψωσης 89.05

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 85.17

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ 85.17

ΘΥΡΟΤΡΟΠΙΝΗ   (θυρεότροπος ορόνη) 29.37

ΘΥΡΟΦΥΛΛΑ βλ. πόρτες

ΘΥΡΩΜΑΤΑ   (ρουλά) βλ. εξώφυλλα

ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ   (βωμός) βλ. έπιπλα 94.03

ΘΥΣΣΑΝΟΙ   σφαιρικοί (πομπόν) από υφαντικές ύλες 58.08

ΘΥΣΣΑΝΟΙ  από φτερά πτηνών 67.01

ΘΥΣΣΑΝΟΙ   είδη για το πουδράρισμα (πομπόν) 96.16

ΘΩΡΑΚΕΣ   ατομικής προστασίας κλάσης ύλης

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ   αυτοκίνητα μάχης, με ή χρίς τον οπλισμό τους και μέρη τους 87.10

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ  πλοία (πολεμικά) 89.06

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ  χωρίσματα και πόρτες για θησαυροφυλάκια 83.03

ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΑ, βλ. στηθοσκόπια 90.18

Ονοματολογία εμπορευμάτων – ευρετήριο