Ν

  Για να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση πατάτε επάνω στο γράμμα που σας ενδιαφέρει στην συνέχεια πατάτε ctrl+F προκειμένου να βγει το κουτάκι της αναζήτησης επάνω συνήθως δεξιά του broswer σας και έπειτα γράφετε αυτό που σας ενδιαφέρει. 

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω 0-9

A-Z LATIN

Ν – ΜΕΘΥΛΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ 29.22

Ν. ΔΙΜΕΘΥΛΚΟΔΕΪΝΗ 29.39

Ν. ΜΕΘΥΛΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ 29.39

Ν. ΜΕΘΥΛΑΝΙΛΙΝΗ 29.21

Ν. ΟΞΥΜΟΡΦΙΝΗ 29.39

ΝΑΔΟΛΟΛΗ 29.22

ΝΑΝΔΡΟΛΟΝΗ 29.37

ΝΑΠΟΛΙΤΑΝΙΚΑ μαντολίνα 92.02

ΝΑΡΓΙΛΕΔΕΣ 96.14

ΝΑΡΘΗΚΕΣ υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα 90.21

ΝΑΡΚΕΪΝΗ 29.39

ΝΑΡΚΕΣ ναρκών ανιχνευτές 85.43

ΝΑΡΚΕΣ ξηράς θάλασσας και σώματα 93.06

ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ αιθέριο έλαιό του 33.01

ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ σε φυτική νάρκη, βλάστηση, άνθηση 06.01

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ φάρμακα (μορφίνη, κοκαϊνη και άλλα  βλ. φάρμακα 30.03 ή 30.04

ΝΑΡΚΩΤΙΝΗ (νοσκαπίνη) και παράγωγά της, κοταρνίνη και υδροκοταρνίνη 29.39

ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ 38.23

ΝΑΤΡΙΟ αιθυλοξανθικό 29.30

ΝΑΤΡΙΟ ανθρακικό (ανθρακικό κάλιο) 28.36

ΝΑΤΡΙΟ ανθρακικό φυσικό (natron) 25.30

ΝΑΤΡΙΟ  βορικό (εξευγενισμένος βόρακας) 28.40

ΝΑΤΡΙΟ  γλυκεροφωσφορικό 29.19

ΝΑΤΡΙΟ ελαϊκό, κινναμωμικό 29.16

ΝΑΤΡΙΟ μέταλλο αλκάλιο (σόδιο) 28.05

ΝΑΤΡΙΟ  μυρμηκικό, οξικό, παλμιτικό 29.15

ΝΑΤΡΙΟ νιτρικό έστω και χημικώς καθαρό 31.02

ΝΑΤΡΙΟ  νιτρώδες 28.34

ΝΑΤΡΙΟ οξαλικό 29.17

ΝΑΤΡΙΟ  οξικό 29.15

ΝΑΤΡΙΟ  παντοθετικό, ασκορβικό, ασκορβογλουταμινικό 29.36

ΝΑΤΡΙΟ τρυγικό, σαλικυλικό 29.18

ΝΑΤΡΙΟ  χλωριώδες 28.28, χλωρικό 28.29

ΝΑΤΡΙΟΥ αζωτίδιο 28.50

ΝΑΤΡΙΟΥ ανθρακικά, υπερανθρακικά 28.36

ΝΑΤΡΙΟΥ αργιλικό, χρωμικά, μαγγανικό, υπερμαγγανικό, μολυβδανικό, βολφραμικό, βαναδικά, ψευδαργυρικό, κασσιτερικό, αντιμονιακό 28.41

ΝΑΤΡΙΟΥ  αρσενικώδες και αρσενικικά, σεληνικά τελλουρικό 28.42

ΝΑΤΡΙΟΥ   βορικά (βόρακας) και υπεροξοβορικό (υπερβόρακας) 28.40

ΝΑΤΡΙΟΥ βρωμιούχα, ιωδιούχα 28.27

ΝΑΤΡΙΟΥ εξαφθοριαργιλικό (συνθετικός κρυόλιθος) 28.26

ΝΑΤΡΙΟΥ θειϊκά, στυπτηρία, υπερθειϊκό 28.33

ΝΑΤΡΙΟΥ θειούχα πολυθειούχα 28.30

ΝΑΤΡΙΟΥ  θειώδη, θειοθειϊκό 28.32

ΝΑΤΡΙΟΥ  θειώδη, όξινα και διθειώδη 28.31

ΝΑΤΡΙΟΥ κυανιακό θεοκυανικό 28.38

ΝΑΤΡΙΟΥ  νιτρικό, έστω και καθαρό (βλ. και λιπάσματα) 31.02

ΝΑΤΡΙΟΥ  οξυκυανιούχο και κυανιούχα 28.37

ΝΑΤΡΙΟΥ  πυριτικά 28.39

ΝΑΤΡΙΟΥ υδροξείδιο (καυστική σόδα) και υπεροδείδιο 28.15

ΝΑΤΡΙΟΥ υπερ-χλωρικά, υπερ-βρωμικά, υπερ-ιωδικά 28.29

ΝΑΤΡΙΟΥ φθοριούχα και φθοριοπυριτικά 28.26

ΝΑΤΡΙΟΥ φωσφινικό, φωσφονικό, φωσφορικά 28.35

ΝΑΤΡΙΟΥ βορικά άλατα φυσικά 25.28

ΝΑΤΡΙΟ χλωριούχο (αλάτι) καθαρό και σε υδατικό διάλυμα 25.01

ΝΑΤΡΟΝ (φυσικό ανθρακικό νάτριο) 25.30

ΝΑΤΡΟΡΥΜΜΑΤΑ (υπολείμματα από παρασκευή χαρτόμαζας) 38.04

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ  πλοία και ποιάρια 89.06

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ πλοιάρια (λέμβοι) με κουπιά 89.03

ΝΑΥΛΟΝ βλ. πολυαμίδια 39.08

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ  διαστημικής όργανα και συσκευές (συστήματα πλοήγησης επισήμανσης προσέγγισης εδάφους επισήμανσης απώλειας στήριξης και άλλα) 90.14

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ραδιοναυσιπλοϊας 85.26, ραδιοπυξίδες 85.26

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ συσκευές 90.15, πυξίδες 90.14

ΝΑΦΘΑ διαλυτική νάφθα ακάθαρτη ή καθαρή 27.07

ΝΑΦΘΑΖΟΛΙΝΗΣ υδροχλωρικό 29.33

ΝΑΦΘΑΛΕΝΙΚΑ έλαια ακάθαρτα ή εξευγενισμένα 27.07

ΝΑΦΘΑΛΙΝΗ

ΝΑΦΘΑΛΙΝΗ ακατέργαστη (μικρότερης καθαρότητας) 27.07

ΝΑΦΘΑΛΙΝΗ   με ελάχιστο βαθμό κρυσταλλώσεως 79.4 κελσίου 29.02

ΝΑΦΘΑΛΙΝΗ   συσκευασμένη ως εντομοκτόνο 38.08

ΝΑΦΘΑΛΙΝΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΑ  οξέα 29.04

ΝΑΦΘΑ ξύλων 38.07

ΝΑΦΘΕΝΙΚΑ παράγωγα του πετρελαίου, διαλυτά στο νερό 34.02, αδιάλυτα οξέα, άλατα, εστέρες 38.24

ΝΑΦΘΟΪΚΟ οξύ 29.16

ΝΑΦΘΟΚΙΝΟΝΗ 29.14

ΝΑΦΘΟΛΕΣ και τα άλατά τους 29.07

ΝΑΦΘΟΛΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΑ  οξέα 29.08

ΝΑΦΘΟΝΙΤΡΙΛΙΟ 29.26

ΝΑΦΘΟΣΟΥΛΤΑΜΙΚΟ – 2,4 – δισουλφονικό οξύ 29.34

ΝΑΦΘΥΛΑΜΙΝΗ 1 ή 2 α ή β, παράγωγα και άλατά τους 29.21

ΝΑΦΘΥΛΙΟΥ – βενζοϊκό 29.16

ΝΑΦΘΥΛΙΟΥ σαλικυλικό 29.18

ΝΑΦΘΥΛΟΫΔΡΑΖΙΝΗ 29.28

ΝΕΓΚΑΤΟΣΚΟΠΙΑ 90.10

ΝΕΓΚΛΙΖΕ βλ. ρόμπες 61.07 ή 62.07

ΝΕΚΡΟΘΗΚΕΣ βλ. λειψανοθήκες 71.14

ΝΕΚΡΟΦΟΡΕΣ  ιππήλατες 87.16

ΝΕΚΡΟΦΟΡΕΣ αυτοκίνητα 87.03

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ βλ. καρποί και φρούτα 08.09, 08.11  μέχρι 08.13

ΝΕΚΤΑΡ οξυφοίνικα βλ. λέξη 22.02

ΝΕΟΓΝΑ στρειδιών για την οστρακομία 03.06

ΝΕΟΔΥΜΙΟ (μέταλλο σπανίων γαιών) 28.05

ΝΕΟΔΥΜΙΟΥ ενώσεις 28.46

ΝΕΟΠΑΒΕΡΙΝΗ 29.34

ΝΕΟ (σπάνιο αέριο) 28.04

ΝΕΟΣΣΟΙ βλ. πουλερικά ζωντανά 01.05

ΝΕΠΕΡΟΜΕΤΡΑ 90.30

ΝΕΠΤΟΥΝΙΟ (ποσειδώνιο) (ραδιενεργό στοιχείο) 28.44

ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ αιθέριο έλαιό της 33.01

ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ βλ. εσπεριδοειδή 08.05, 08.11 ή 08.12

ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑ (βατράχιο) 33.01

ΝΕΡΟ(Α) αμμωνιακά (από καθαρισμό φωταερίου) 38.23

ΝΕΡΟ(Α)  αποσταγμένα αρωματικά έστω και αναμιγμένα για λιανική πώληση ως προϊόντα αρωματοποιίας ή ως φάρμακα (νερό αποσταμένο ανθέων πορτοκαλιών, τριαντάφυλλων, δαφνοκέρασων κλπ) 33.01

ΝΕΡΟ(Α)  αποσταγμένο αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας 28.51

ΝΕΡΟ(Α) γλυκερινούχα 15.20

ΝΕΡΟ(Α) ηλεκτρο-οσμωτικά 28.51

ΝΕΡΟ(Α) θαλασσινό 25.01 σε αμπούλες Κ. 30

ΝΕΡΟ(Α)  και νερά μεταλλικά φυσικά ή τεχνητά και αεριούχα χωρίς ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά ούτε αρωματισμένα 22.01

ΝΕΡΟ(Α)  με ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά ή αρωματισμένα 22.02

ΝΕΡΟ(Α)  συμπυκνωμένα από ιαματικές πηγές για χρήση θεραπευτική 30.03, μορφή δόσης ή λιανικής πώλησης 30.04

ΝΕΡΟ(Α)  συμπυκνωμένα από ιαματικές πηγές για χρήση θεραπευτική 30.03, μορφή δόσης ή λιανικής πώλησης 30.04

ΝΕΡΟ(Α)  συσκευές καθαρισμού νερού με χημική ενέργεια (αποσκλήρυνση) 84.21

ΝΕΡΟ(Α) βλ. και ύδωρ

ΝΕΡΟΛΗ (άκυκλη τερπενική αλκοόλη) 29.05

ΝΕΡΟΛΗ ή ΝΕΡΟΛΙΟ 29.05

ΝΕΡΟΛΙΟΥ αιθέριο έλαιο 33.01

ΝΕΡΟΜΟΛΟΧΑ φύλλα και ρίζες βλ. ιατρικής φυτά 12.11

ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ βλ. και χρώματα για τη ζωγραφική 32.13

ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ βλ. υγιεινής είδη μόνιμα

ΝΕΥΡΑ  εξόλκεις νεύρων για οδοντογιατρούς 90.18

ΝΕΥΡΑ (τένοτες) ζωικά μη βρώσιμα 05.11

ΝΕΥΡΟΣΠΑΣΤΑ (μαριονέτες) 95.02

ΝΕΦΕΛΙΝΗΣ και ΝΕΦΕΛΟΣΥΕΝΙΤΗΣ 25.29

ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΑ για προσδιορισμό θολότητας 90.27

ΝΕΦΕΛΟΣΚΟΠΙΑ 90.15

ΝΕΦΡΑ  ζώων ξερά για οποθεραπεία 30.01

ΝΕΦΡΑ  τεχνητά 90.18

ΝΕΦΡΑ, βλ. παραπροϊόντα σφαγίων 02.06 ή 02.10

ΝΕΦΡΙΤΗΣ βλ. πολύτιμες πέτρες Κ. 71

ΝΕΦΤΙ (τερεβινθέλαιο) 38.05

ΝΗΚΤΙΚΕΣ κύστες ψαριών για κόλλες 05.11

ΝΗΜΑΤΑ  από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες 53.08

ΝΗΜΑΤΑ  από αμίαντο 68.12

ΝΗΜΑΤΑ  από απορρίμματα μη συσκευασμένα για λιανική 50.05

ΝΗΜΑΤΑ από απορρίμματα συσκευασμένα για λιανική 50.06

ΝΗΜΑΤΑ  από βαμβάκι για ράψιμο έστω και συσκευασμένα για τη λιανική 52.04

ΝΗΜΑΤΑ  από βαμβάκι λιγότερο του 85% 52.06

ΝΗΜΑΤΑ από βαμβάκι που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι μη συσκευασμένα για τη λιανική 52.05

ΝΗΜΑΤΑ από βαμβάκι συσκευασμένα για λιανική 52.07

ΝΗΜΑΤΑ από βουλκανισμένο καουτσούκ 40.07

ΝΗΜΑΤΑ  από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών της κλάσης 53.03 53.07

ΝΗΜΑΤΑ από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά 56.04

ΝΗΜΑΤΑ  από λινάρι 53.06

ΝΗΜΑΤΑ  από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας συσκευασμένα για τη λιανική 51.09

ΝΗΜΑΤΑ  από μαλλί λαναρισμένο μη συσκευασμένα για λιανική 51.06

ΝΗΜΑΤΑ  από μαλλί χτενισμένο μη συσκευασμένο για λιανική 51.07

ΝΗΜΑΤΑ από μετάξι μη συσκευασμένα για λιανική πώληση 50.04

ΝΗΜΑΤΑ   από μετάξι συσκευασμένο για λιανική 50.06

ΝΗΜΑΤΑ από συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς, για ράψιμο, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 55.08

ΝΗΜΑΤΑ από συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς, για ράψιμο, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 54.01

ΝΗΜΑΤΑ  από συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς, όχι για ράψιμο, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 54.06

ΝΗΜΑΤΑ από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, όχι για ράψιμο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 55.09

ΝΗΜΑΤΑ από τεχνητές ίνες μη συνεχείς, όχι για ράψιμο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 55.10

ΝΗΜΑΤΑ από τεχνητές ίνες συνεχείς, όχι για ράψιμο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 54.03

ΝΗΜΑΤΑ  από τρίχες εκλεκτής ποιότητας λαναρισμένες ή χτενισμένες μη συσκευασμένες για λιανική 51.08

ΝΗΜΑΤΑ  από τρίχες χοντροειδείς ή χοντρότριχες (χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) έστω και συσκευασμένα για τη λιανική 51.10

ΝΗΜΑΤΑ από υαλοβάμβακα και ίνες από γυαλί 70.19

ΝΗΜΑΤΑ αποστειρωμένα ράμματα 30.06

ΝΗΜΑΤΑ για νηματοποίηση των υφαντικών υλών 84.45

ΝΗΜΑΤΑ για την προπαρασκευή, το κλώσιμο, τη σύζευξη ή τη σύστροφη των υφαντικών υλών, για την κατασκευή των υφαντικών νημάτων ή την περιτύλιξη σε πηνία 84.45

ΝΗΜΑΤΑ για το πλύσιμο, το καθάρισμα, το σούρωμα, το στέγνωμα, τη λεύκανση, τη βαφή ή τη διαπότιση των νημάτων 84.51

ΝΗΜΑΤΑ είδη από νήματα που δεν κατονομάζονται αλλού 56.09

ΝΗΜΑΤΑ  επιμεταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες 56.05

ΝΗΜΑΤΑ  λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 54.04 ή 54.05, περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες 56.06

ΝΗΜΑΤΑ  μηχανές για τη νηματοποίηση (μέσω φιλιέρας, τον εφελκυσμό, την ύφανση ή τον τεμαχισμό των συνθετικών ή τεχνητών υφαντικών υλών 84.44

ΝΗΜΑΤΑ όχι νηματοποιημένα 05.03

ΝΗΜΑΤΑ σενίλλης και τα ονομαζόμενα «αλυσιδίτσα» 56.06

ΝΗΜΑΤΑ από μετάξι ωμό (ακατέργαστο) όχι στριμμένο 50.02

ΝΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ μηχανές για την κατασκευή ή την κατεργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί 84.75

ΝΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών 84.45

ΝΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (μηχανές) των συνθετικών ή τεχνητών υφαντικών υλών 84.44

ΝΗΣΣΕΣ (πάπιες) 01.05

ΝΙΑΣΙΝΑΜΙΔΗ (αμίδιο νικοτινικό) βιταμίνη 29.36

ΝΙΑΣΙΝΗ (νικοτινικό οξύ) 29.36

ΝΙΚΕΛΙΝΗ ή νικολίτης (μετάλλευμα νικελίου) (αρσενικούχο νικέλιο) 26.04

ΝΙΚΕΛΙΟ ακατέργαστο σε μάζες, χελώνες, πλάκες, καθόδους κόκκους κ.λ.π. 75.02

ΝΙΚΕΛΙΟ  απορρίμματα και θραύσματα (παλαιών τεχνουργημάτων, αποτορνεύματα, ρινίσματα) 75.03

ΝΙΚΕΛΙΟ  είδη καθορισμένης μορφής (προφιλέ) περιτυλιγμένα ή μη 75.05

ΝΙΚΕΛΙΟ εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι  γωνίες) 75.07

ΝΙΚΕΛΙΟ   θειούχα συμπήγματα SINTERS οξειδίων του νικελίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα 75.01

ΝΙΚΕΛΙΟ πλάκες φύλλα και ταινίες περιτυλιγμένα ή μη σχήματος, οποιουδήποτε των οποίων το πάχος για προϊόντα με σχήμα ορθογώνιο ή τετράγωνο δεν ξεπερνάει το δέκατο του πλάτους έστω και με διακοσμητικά σχέδια, διάτρητα, κυματοειδή ή επενδυμένα 75.06

ΝΙΚΕΛΙΟ ράβδοι περιτυλιγμένοι με εγκάρσια τομή πλήρη και συνεχή οποιουδήποτε σχήματος των οποίων το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια τομή ξεπερνάει το δέκατο του πλάτους 75.05

ΝΙΚΕΛΙΟ σκόνες και ψήγματα (λεπίδια) κάθε είδους και για κάθε χρήση 75.04

ΝΙΚΕΛΙΟ σύρματα περιτυλιγμένα οποιουδήποτε σχήματος των οποίων το πάχος για προϊόντα με ορθογώνια τομή ξεπερνάει το δέκατο του πλάτους 75.05

ΝΙΚΕΛΙΟ σωλήνες κάθε είδους περιτυλιγμένοι ή μη των οποίων η εγκάρσια τομή της κλειστής κοιλότητας είναι οποιουδήποτε σχήματος έστω και στιλβωμένες, επενδυμένες καμπυλωμένες με βόλτες διάτρητες ή εφοδιασμένες με σφιγκτήρες κολάρα ή δακτυλίους 75.07

ΝΙΚΕΛΙΟ τέφρες και υπολείμματα, σκουριές 26.20

ΝΙΚΕΛΙΟ τεχνουργήματα άλλα 75.08

ΝΙΚΕΛΙΟ  σε μεταλλεύματα 26.04

ΝΙΚΕΛΙΟΥ ακάθαρτα οξείδια νικελίου (sinters) 75.01

ΝΙΚΕΛΙΟΥ ανθρακικά 28.36

ΝΙΚΕΛΙΟΥ  βορικό 28.40

ΝΙΚΕΛΙΟΥ θειϊκά 28.33

ΝΙΚΕΛΙΟΥ  κυανιούχο 28.37

ΝΙΚΕΛΙΟΥ μυρμηκικό 29.15

ΝΙΚΕΛΙΟΥ  νιτρικό 28.34

ΝΙΚΕΛΙΟΥ οξείδια και υδροξείδια του νικελίου 28.25

ΝΙΚΕΛΙΟΥ οξείδιο του νικελίου, κοκκώδους τύπου (πράσινο οξείδιο του νικελίου) 75.01

ΝΙΚΕΛΙΟΥ οξείδιο φυσικό (βουνσενίτης) 25.30

ΝΙΚΕΛΙΟΥ χλωριούχα 28.27

ΝΙΚΕΛΙΟΥ οξείδια υδροξείδια 28.25

ΝΙΚΟΔΙΚΩΔΙΝΗ (ναρκωτικό) 29.39

ΝΙΚΟΚΩΔΙΝΗ (ναρκωτικό) 29.39

ΝΙΚΟΛΙΤΗΣ (μετάλλευμα νικελίου) φυσικός 26.04

ΝΙΚΟΜΟΡΦΙΝΗ (ναρκωτικό) 29.39

ΝΙΚΟΤΙΝΑΜΙΔΗ 29.36

Νικοτιναμίδιο εστέρες του 29.36

ΝΙΚΟΤΙΝΗ και τα άλατά της 29.39

ΝΙΚΟΤΙΝΙΚΟ οξύ νάτριο, ασβέστιο και νικοτινική αμίδη (νικοτιναμίδιο)

ΝΙΚΟΤΙΝΟΜΟΡΦΟΛΙΔΗ 29.36

ΝΙΟΒΙΚΑ  άλατα 28.41

ΝΙΟΒΙΟ   ακατέργαστο, απορρίμματα, θραύσματα, σκόνες 81.12

ΝΙΟΒΙΟ    κατεργασμένο και τεχνουργήματά του (ράβδοι), σύρματα, προφιλέ, πλάκες φύλλα ταινίες κλπ) 81.12

ΝΙΟΒΙΟ  (κολόμβιο) σε μεταλλεύματα 26.15

Νιοβίου βορίδια 28.50

ΝΙΟΒΙΤΗΣ ή κολομβίτης 26.15

ΝΙΠΤΗΡΕΣ απολύμανσης 94.02

ΝΙΠΤΗΡΕΣ βλ. υγιεινής είδη μόνιμα

ΝΙΣΕΣΤΕΣ (αμυλάλευρο) βλ. άμυλα 11.08

ΝΙΤΡΙΔΙΑ πλουτωνίου θορίου 28.44

ΝΙΤΡΙΔΙΑ  πολυτίμων μετάλλων 28.43

ΝΙΤΡΙΔΙΑ μεταλλοειδικά (βοριο-πυριτιονιτρίδιο) μεταλλικά αργιλίου, αφνίου, βαναδίου, ζιρκονίου, νιοβίου, τανταλίου, τιτανίου 28.50

ΝΙΤΡΙΚΑ άλατα καλίου, βισμουθίου, βαρίου βηρυλλίου, καδμίου νατρίου, κοβαλτίου, νικελίου, χαλκού, υδραργύρου μολύβδου 28.34

ΝΙΤΡΙΚΑ  διπλά ή σύμπλοκα 28.42

ΝΙΤΡΙΚΑ  εστέρες 29.20

ΝΙΤΡΙΚΑ κυτταρίνης (νιτροκυτταρίνη) 39.12

ΝΙΤΡΙΚΑ οξύ 28.08

ΝΙΤΡΙΚΕΣ κυτταρίνες βλ. πλαστικές ύλες 39.12

ΝΙΤΡΙΚΟ  κάλιο 28.34

ΝΙΤΡΙΚΟ νιτρικού και θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου μίγματα 31.02

ΝΙΤΡΙΚΟ  της ναφαζολίνης 29.33

ΝΙΤΡΙΚΟ νάτριο, αμμώνιο, διπλά άλατα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου, διπλά άλατα ή μίγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου, διπλά άλατα ή μίγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού μαγνησίου, ως λιπάσματα βλ. λιπάσματα 31.02, ως εκρηκτικό μίγματα με βάση ορισμένους νιτρικούς εστέρες, ή νιτρωμένες ενώσεις ή νιτρικό αμμώνιο ή νιτρικό κάλιο  κλπ 36.02

ΝΙΤΡΙΚΟΣ άργυρος 28.43

ΝΙΤΡΙΛΙΑ (ενώσεις με νιτριλική ομάδα) και παράγωγα αντικαταστάσεως (ακετο-ακρυλο-αδιπο-βεζο-ναφθονιτρίλιο, υδροκυανική ακετόνη αλδεϋδη κλπ) 29.26

ΝΙΤΡΙΤΟΚΟΒΑΛΑΜΙΝΗ  βιταμίνη 29.36

ΝΙΤΡΟΑΙΘΑΝΙΟ 29.04

ΝΙΤΡΟΑΝΙΣΟΛΕΣ 29.09

ΝΙΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ (νιτροκυτταρίνη) βλ. πλαστικές ύλες 39.12

ΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΪΚΑ οξέα 29.16

ΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ χλωριούχα 29.16

ΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ, νιτροδοτολουόλιο 29.04

ΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ (νιτροδώμενο παράγωγο υδρογονανθράκων) 29.04

ΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ 29.04

ΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΝΙΤΡΙΛΙΟ 29.26

ΝΙΤΡΟΓΛΥΚΕΡΙΝΗ 29.20

ΝΙΤΡΟΓΛΥΚΕΡΙΝΗ  παρασκευασμένη σε εκρηκτικά 36.02

ΝΙΤΡΟΓΛΥΚΕΡΟΛΗ 29.20

ΝΙΤΡΟΓΛΥΚΟΛΗ 29.20

ΝΙΤΡΟΓΛΥΚΟΛΗ  παρασκευασμένη σε εκρηκτικά 36.02

ΝΙΤΡΟΓΟΥΑΝΙΔΙΝΗ 29.29

ΝΙΤΡΟΔΟΑΜΙΝΕΣ 29.21

ΝΙΤΡΟΔΟΑΝΙΛΙΝΗ 29.21

ΝΙΤΡΟ(ΔΟ)ΝΑΦΘΟΛΕΣ 29.08

ΝΙΤΡΟ(ΔΟ)ΦΑΙΝΟΛΕΣ 29.08

ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ παράγωγα βλ. παράγωγα

ΝΙΤΡΟΖΙΝΕΣ 32.04

ΝΙΤΡΟΘΕΙΪΚΑ οξέα 28.08

ΝΙΤΡΟΪΔΑΝΤΟΪΝΗ 29.33

ΝΙΤΡΟΚΟΒΑΛΤΙΚΑ 28.42

ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΕΣ (βαμβακοπυρίτιδες)  βλ. πλαστικές ύλες 39.12

ΝΙΤΡΟΜΕΘΑΝΙΟ (νιτρωμένο παράγωγο υδρογονανθράκων) 29.04

ΝΙΤΡΟΝΑΦΘΑΛΕΝΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΑ οξέα 29.04

ΝΙΤΡΟΝΑΦΘΑΛΙΝΗ 29.04

ΝΙΤΡΟΝΑΦΘΙΛΑΜΙΝΗ 29.21

ΝΙΤΡΟΝΑΦΘΟΛΗ 29.08

ΝΙΤΡΟΞΥΛΟΛΗ 29.04

ΝΙΤΡΟΞΥΛΟΛΙΟ 29.04

ΝΙΤΡΟΣΕΛΟΥΛΟΖΗ 39.12

ΝΙΤΡΟΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ και νιτροσουλφαλογονωμένα παράγωγα υδρογονανθράκων 29.04

ΝΙΤΡΟ της Χιλής 31.02

ΝΙΤΡΟΤΟΛΟΥΛΙΟ (ορθο-μετα-παρα) 29.04

ΝΙΤΡΟΤΟΛΟΥΟΛΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ 29.04

ΝΙΤΡΟΦΑΙΝΕΤΟΛΕΣ 29.09

ΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΑΚΕΤΟΝΙΤΡΙΛΙΟ 29.26

ΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΕΣ 29.08

ΝΙΤΡΩΔΕΙΣ   εστέρες  29.20

ΝΙΤΡΩΔΗ άλατα, νιτρώδες κάλιο, νάτριο, βάριο και άλατά του 28.34

ΝΙΦΑΔΕΣ από γυαλί έστω χρωματισμένο ή αρζαντέ 32.07

ΝΙΦΑΔΕΣ  από καλαμπόκι (κορν-φλέικς) 19.04,  ταπιόκα 19.03

ΝΙΦΑΔΕΣ  από πλαστικές ύλες βλ. πλαστικά Κ. 39

ΝΙΦΑΔΕΣ από σαπούνι 34.05, από ζελατίνη όχι σκληρή 35.03

ΝΙΦΑΔΕΣ  από σπόρους δημητριακών (κριθάρι, βρώμη κλπ) 11.04

ΝΙΦΑΔΕΣ  από φύτρα δημητριακών 11.04, από πατάτες 11.05

ΝΙΦΑΔΕΣ μηχανές παρασκευής νιφάδων από πατάτες με θερμαινόμενους κυλίνδρους 84.19

ΝΙΦΑΔΕΣ  τριοξικής κυτταρίνης 39.12

ΝΙΦΑΔΕΣ ντομάτας βλ. λαχανικά 07.12

Ν–ΜΕΘΥΛΜΟΡΦΙΝΑΝΗ 29.33

Ν.Ν. ΔΙΜΕΘΥΛΑΝΙΛΙΝΗ 29.21

ΝΟΒΟΒΙΟΚΙΝΗ (αντιβιοτικό) 29.41

ΝΟΒΟΛΑΚΕΣ (ρητίνες) 39.09

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη, χύτρες αυτόκλειστοι από σίδηρο 73.23

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη από ζωικές ύλες για λάξευση 96.01

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη από κεραμικά διακοσμητικά 69.13

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη από πλαστικές ύλες 39.24 , από ξύλο 44.19

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη από πλεκτικές ύλες 46.02

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη από πολύτιμα μέταλλα 71.14

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη από σίδηρο 73.23, χαλκό 74.18, νικέλιο 75.08, αργίλιο 76.15, ψευδάργυρο 70.09, κασσίτερο 80.07

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη   για διακόσμηση από κοινά μέταλλα 83.06

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη γυάλινα αντικείμενα επιτραπέζια μαγειρείου 70.13

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη δοχεία από ξύλο (βαρελοποιίας) 44.16,  άλλα 44.15, χαρτί 48.19, άσφαλτο 68.07, αμίαντο 68.12, πορσελάνη 69.11,  κεραμικά 69.12, πυρίμαχα 69.03, σίδηρο 73.23, από αλουμίνιο 76.15, πλαστικά 39.23

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη ηλεκτρικά 85.16

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη,   άλλες 73.23

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη, αναρρόφησης νερών από πλύση δαπέδων με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα 85.09

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη από πορσελάνη 69.11, από άλλες κεραμευτικές ύλες 69.12

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη,  δοχεία διπλού τοιχώματος για ζέσταμα γάλακτος ή άλλων χυμών ηλεκτρικά 85.16

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη, εργαλεία και συλλογές εργαλείων χεριού από κοινά μέταλλα χωρίς μηχανικές διατάξεις 82.05

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη,  ηλεκτροθερμικές αποστείρωσης για παρασκευή κονσερβών 85.16

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη, ηλεκτροθερμικές συσκευές και μέρη 85.16

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη, ηλεκτροθερμική για καφέ ή τσάι 85.16

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη, ηλεκτρομηχανικές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα (απορροφητήρες, παρκετέζες, αναμικτήρες και άλλες και μέρη) 85.06

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη,  ηλεκτρομηχανική για ζύμες ή ακόνισμα μαχαιριών 85.09

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη,  ηλεκτρομηχανική καθαρισμού, κοπής πατατών 85.09

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη,  κατεργασίας κρεάτων και ανάμιξης τροφίμων 85.09

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη,  μηχανές καβουρδίσματος καφέ ηλεκτρικές 85.16

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη, μηχανικές χειροκίνητες βάρους μέχρι 10 χιλ/μων, για παρασκευή σερβίρισμα ή συσκευασία τροφίμων ή ποτών (π.χ. πωματισμός) 82.10

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη,  παραγωγής πάγου με ψυκτικά μείγματα 82.10

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη,  σουρωτήρια (τρυπητά) από σίδηρο  73.23, γυαλί 70.13

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη, συσκευές για άλεσμα υπολειμμάτων κουζίνας 85.09

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη, φίλτρα για καθαρισμό υγρών και νερού 84.21

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  είδη, φίλτρα ολοκληρωτικά από γυαλί ΚΕΦ. 70, κεραμεικά Κ. 69

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ή οικιακής οικονομίας είδη και είδη για το σερβίρισμα (τραπέζι) ή την κουζίνα βλ. και τραπεζιού είδη, και τα μέρη τους

ΝΟΜΕΣ βλ. χορτονομές 12.14

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ με άλλο τρόπο έστω και με διατάξεις κυλινδροποίησης (καρτούτσο) ή εκτύπωσης πάνω στη συσκευασία αριθμού τεμαχίων και αξίας 84.72

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ με το βάρος (ζυγαριά – μετρητής τεμαχίων) 84.23 ή 90.16

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ συλλογές που παρουσιάζουν νομισματικό ενδιαφέρον 97.05

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ συσκευές μέτρησης νομισμάτων (κερμάτων)

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ με επίσημο χαρακτήρα (εκδίδονται από το κράτος που παρουσιάζονται ως μέσο συναλλαγής και εκείνα που δεν έχουν νόμιμο κυκλοφορία μεταλλικά και από πολύτιμα μέταλλα 71.18

ΝΟΜΠΕΛΙΟ (στοιχείο ραδιενεργό) 28.44

ΝΟΝΑΛΑΚΤΟΝΕΣ 29.32

ΝΟΝΑΝΑΛ 29.12

ΝΟΝΑΝΕΣ 29.01

ΝΟΝΥΛΝΑΦΘΑΛΕΝΙΟ 38.17

ΝΟΝΥΛΦΑΙΝΟΛΗ και τα ισομερή της 29.07

ΝΟΡ – ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ 29.37

ΝΟΡΑΚΥΜΕΘΑΔΟΛΗ (ναρκωτικό) 29.22

ΝΟΡΓΕΣΤΡΕΛΗ 29.37

ΝΟΡΕΘΑΝΔΡΟΛΟΝΗ 29.37

ΝΟΡΕΘΙΣΤΕΡΟΝΗ 29.37

ΝΟΡΕΤΥΝΟΔΡΕΛΗ 29.37

ΝΟΡΕΦΕΔΡΙΝΗ 29.39

ΝΟΡΚΩΔΕΪΝΗ (ναρκωτικό) 29.39

ΝΟΡΛΕΒΟΡΦΑΝΟΛΗ (ναρκωτικό) 29.33

ΝΟΡΜΕΘΑΔΟΝΗ (ναρκωτικό) 29.22

ΝΟΡΜΕΘΑΝΡΟΝΗ 29.37

ΝΟΡΜΟΡΦΙΝΗ (ναρκωτικό) 29.39

ΝΟΡΠΙΠΑΝΟΝΗ (ναρκωτικό) 29.33

ΝΟΡΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ  (νανδρολόνη) 29.37

ΝΟΡΦΛΟΞΑΚΙΝΗ 29.33

ΝΟΣΚΑΠΙΝΗ (ναρκωτίνη) 29.39

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ βαγόνια 86.04, αυτοκίνητα 87.03,  πλοία 89.06

ΝΟΥΓΙΕΣ βλ. ζυμαρικά 19.02

ΝΟΥΓΚΑ (ΤΟ) πολτοί ζαχαρωμένοι χωρίς κακάο 17.04

ΝΟΥΓΚΑ (ΤΟ) – μαντολάτο με σοκολάτα 18.06

ΝΟΥΚΛΕΪΝΙΚΑ  άλατα αργύρου 28.43

ΝΟΥΚΛΕΪΝΙΚΑ οξέα και τα άλατά τους (νατρίου, υδραργύρου, χαλκού κλπ) 29.34

ΝΟΥΚΛΕΪΝΙΚΟΣ και νουκλεϊκός άργυρος 28.43

ΝΟΥΚΛΕΟΠΡΩΤΕΪΔΙΑ  και τα παράγωγά τους 35.04

ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ χαλκού υδραργύρου κλπ 29.34

ΝΤΑΛΙΑΣ φυτά σε φυτική νάρκη, βλάστηση, άνθηση 06.01

ΝΤΑΜΑ (παιγνίδι συντροφιάς) 95.04

ΝΤΑΜΙΖΑΝΕΣ    μηχανές περιψάθωσής τους 84.79

ΝΤΑΜΙΖΑΝΕΣ από πλαστικές ύλες 39.23, κεραμικές  69.09, γυαλί 70.10

ΝΤΑΜΠΕΡΣ (ανατρεπόμενα οχήματα) 87.04

ΝΤΑΟΥΛΙΑ (τύμπανα) 92.06

ΝΤΑΡΙ (σόργο) σε σπόρους βλ. δημητριακά 10.07

ΝΤΕΓΚΡΑΣ λάδια δερμάτων 15.22

ΝΤΕΚΟΡ βλ. διάκοσμοι

ΝΤΕΚ συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου 85.20

ΝΤΕΚΩΒΙΛ: βαγονέττα στενής γραμμής 86.06

ΝΤΕΜΠΟΖΙΤΑ βλ. δεξαμενές και δοχεία

ΝΤΕΡΡΙΚΣ αυτοκίνητα 87.05

ΝΤΕΣΙΜΠΕΛ μετρητές 90.30

ΝΤΕΦΙΑ 92.06

ΝΤΗΖΕΛ και ημιντήζελ, κινητήρες 84.08

ΝΤΙΒΑΝΙΑ, βλ. και έπιπλα 94.01

ΝΤΙΒΙ – ΝΤΙΒΙ (λιμπιντιβι) 14.04

ΝΤΙΖΑ (ωστήριο βαλβίδας) 84.09

ΝΤΙ-ΝΤΙ-ΤΙ (D.D.T) 1,1,1, – τρίχλωρο 2,2 δις (ρ-χλωροφαινυλοαιθάνιο) 29.03

ΝΤΙ-ΝΤΙ-ΤΙ (D.D.T) 1,1,1, – τρίχλωρο 2,2 δις (ρ-χλωροφαινυλοαιθάνιο) παρασκευασμένο ως εντομοκτόνο 38.08

ΝΤΙΠΠΕΛ οστέλαια από απόσταξη οστών ή κεράτων μυρηκαστικών 38.23

ΝΤΙΣΤΡΙΜΠΙΤΕΡ (διανομείς) 85.11

ΝΤΙΦΕΡΑΝΣΙΕ (διαφορικό) 84.83

ΝΤΟΚ, πλωτές δεξαμενές και αποβάθρες 89.07

ΝΤΟΜΑΤΕΣ  νιφάδες ντομάτας 07.12

ΝΤΟΜΑΤΕΣ  παρασκευασμένες βλ. λαχανικά 20.01  ή 20.02

ΝΤΟΜΑΤΕΣ  τοματοπολτοί 20.02, σε σάλτσες (κέτσαπ) 21.03

ΝΤΟΜΑΤΕΣ   χυμοί ντομάτας βλ. χυμοί 20.09 ή 22.08

ΝΤΟΜΑΤΕΣ  χυμοί των οποίων η περιεκτικότητα κατά βάρος σε ξερό εκχύλισμα είναι 7% και πάνω 20.02

ΝΤΟΜΑΤΕΣ βλ. λαχανικά 07.02, 07.10 μέχρι 07.12

ΝΤΟΜΑΤΙΝΗ 29.39

ΝΤΟΜΙΝΟ (παιγνίδια) 95.04

ΝΤΟΜΙΝΟΣ μονωτικά είδη 85.47

ΝΤΟΜΙΝΟΣ (ηλεκτρικές επαφές) 85.36

ΝΤΟΜ (ψυχότροπος ουσία) (DOM ή STP) 29.22

ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ από σίδηρο 73.24, από ψευδάργυρο 79.07

ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ (ντουσιέρες) από πλαστικές ύλες 39.22

ΝΤΟΥΪ (λυχνιολαβές) ρεύματος 85.36

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ άλλες από κοινά μέταλλα 83.02

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ (ιματιοθήκες) που έχουν χαρακτήρα επίπλου 94.03

ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ  ειδικά για εργαλεία και επιδέσμους 94.02

ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ έστω και να στερεώνονται στον τοίχο 94.03

ΝΤΟΥΜ καρύδια φοίνικα 14.04

ΝΤΟΥΡΑΛΟΥΜΙΝΙΟ βλ. αργίλιο (κράματα)

ΝΤΟΥΣΙΕΡΕΣ βλ. υγιεινής και καθαριότητας είδη

ΝΤΟΥΦΕΚΙΑ βλ. τουφέκια 93.03 ή 93.04

ΝΥΣΤΑΤΙΝΗ 29.41

ΝΥΣΤΕΡΙΑ χειρουργικά ή κτηνιατρικά 90.18

ΝΥΦΙΤΣΕΣ (βιζόν) ζωντανές 01.06

ΝΥΧΙΑ κάθε είδους ακατέργαστα, σκόνες και απορρίμματα 05.07

ΝΥΧΙΑ  κατεργασμένα και τεχνουργήματα 96.01

ΝΥΧΙΑ  παρασκευάσματα περιποίησης 33.04, εργαλεία 82.14

ΝΥΧΙΑ και άλλα άγκιστρα αναρρίχησης στα δέντρα από σίδηρο 73.26

ΝΥΧΟΚΟΠΤΕΣ από κοινά μέταλλα 82.14

ΝΥΧΟΤΟΜΟΣ (νυχιστήρι) για πεταλωτές από κοινά μέταλλα 82.05

ΝΥΧΤΙΚΑ  για γυναίκες ή κορίτσια από πλεκτό  61.08, από υφαντό 62.08

ΝΥΧΤΙΚΑ  μέρη τους από πλεκτό 61.17, από υφαντό 62.17

ΝΥΧΤΙΚΑ για άντρες ή αγόρια από πλεκτό 61.07, από υφαντό 62.07

ΝΥΧΤΟΔΟΧΕΙΑ από χυτευτό σίδηρο ή χάλυβα 73.24, από γυαλί 70.17

ΝΥΧΤΟΔΟΧΕΙΑ από πορσελάνη 69.11, από κεραμικά άλλα 69.12

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ συσκευές ελέγχου 91.06

ΝΩΠΑ τυριά 04.06

ΝΩΠΟ ψωμί 19.05

ΝΩΤΙΑΙΟΣ μυελός βλ. μυαλό 02.06 ή 02.10