οροι παραδοσης, cif, fob , cfr ddp dap incoterms

Επεξήγηση όρων παράδοσης FOB-CFR-CIF κτλ

Αναλυτικά οι κυριότεροι όροι παράδοσης παρακάτω

 

  • EXW (Ex Works) ο πωλητής έχει το προϊόν έτοιμο (συσκευασμένο προς μεταφορά) έξω από τις εγκαταστάσεις του  τη συμφωνημένη ημερομηνία-δεν περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς, ασφάλισης κλπ
  • FCA ( Free Carrier- ελεύθερο στον μεταφορέα) & FOB (Free On Board – ελεύθερο επί του πλοίου) ο πωλητής καλείται να παραδώσει τα εμπορεύματα στον μεταφορέα που θα του υποδείξει ο αγοραστής
  • CFR (Cost And Freight – αξία και ναύλος) & CIF (Cost, Insurance and Freight -αξία, ασφάλεια και ναύλος ) ο πωλητής υποχρεώνεται να συνάψει σύμβαση μεταφοράς, αλλά χωρίς να αναλαμβάνει τον κίνδυνο της απώλειας ή της ζημιάς των εμπορευμάτων ή πρόσθετων εξόδων που ενδέχεται να ανακύψουν μετά την εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
  • DDU ( Delivered Duty Unpaid – παραδοτέο, δασμός απλήρωτος) ο πωλητής αναλαμβάνει το απαιτούμενο κόστος και κινδύνους για την μεταφορά των εμπορευμάτων στη χώρα προορισμού.

Γενικός κανόνας :

Α) Εξαγωγές πρέπει να πραγματοποιούνται με όρο παράδοσης Cif η CfR

Β) Εισαγωγές πρέπει να πραγματοποιούνται με όρο παράδοσης Fob η Exw

 

 

Posted in Uncategorized.