Ισοτιμίες Νομισμάτων

Ισοτιμίες Νομισμάτων

Ισοτιμίες Νομισμάτων

   Οι συντελεστές μετατροπής ξένων νομισμάτων σε ευρώ, εκδίδεται την προτελευταία Τετάρτη κάθε μήνα με ισχύ για όλο τον επόμενο μήνα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Όταν παρατηρηθεί απότομη διακύμανση κάποιου νομίσματος που υπερβαίνει το 5% από το συντελεστή που γνωστοποιήθηκε, τότε γίνεται αλλαγή με ειδική διορθωτική εγκύκλιο και τίθεται σε ισχύ από την επόμενη Τετάρτη.

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

Ισοτιμίες Νομισμάτων Ιούνιος 2016

Προώθηση Προιόντων Στην Κίνα

Προώθηση Προϊόντων στην Κίνα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Σας παρέχει αξιόπιστες συμβουλές σχετικά με:

  • Προώθηση των προϊόντων
  • Θέματα νομοθεσίας
  • Ασφάλειας στο διαδίκτυο

και πολλά ακόμα , για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον σύνδεσμο στο τέλος της σελίδας.

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

οροι παραδοσης, cif, fob , cfr ddp dap incoterms

Επεξήγηση όρων παράδοσης FOB-CFR-CIF κτλ

Αναλυτικά οι κυριότεροι όροι παράδοσης παρακάτω

 

  • EXW (Ex Works) ο πωλητής έχει το προϊόν έτοιμο (συσκευασμένο προς μεταφορά) έξω από τις εγκαταστάσεις του  τη συμφωνημένη ημερομηνία-δεν περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς, ασφάλισης κλπ
  • FCA ( Free Carrier- ελεύθερο στον μεταφορέα) & FOB (Free On Board – ελεύθερο επί του πλοίου) ο πωλητής καλείται να παραδώσει τα εμπορεύματα στον μεταφορέα που θα του υποδείξει ο αγοραστής
  • CFR (Cost And Freight – αξία και ναύλος) & CIF (Cost, Insurance and Freight -αξία, ασφάλεια και ναύλος ) ο πωλητής υποχρεώνεται να συνάψει σύμβαση μεταφοράς, αλλά χωρίς να αναλαμβάνει τον κίνδυνο της απώλειας ή της ζημιάς των εμπορευμάτων ή πρόσθετων εξόδων που ενδέχεται να ανακύψουν μετά την εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
  • DDU ( Delivered Duty Unpaid – παραδοτέο, δασμός απλήρωτος) ο πωλητής αναλαμβάνει το απαιτούμενο κόστος και κινδύνους για την μεταφορά των εμπορευμάτων στη χώρα προορισμού.

Γενικός κανόνας :

Α) Εξαγωγές πρέπει να πραγματοποιούνται με όρο παράδοσης Cif η CfR

Β) Εισαγωγές πρέπει να πραγματοποιούνται με όρο παράδοσης Fob η Exw

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΣΜΩΝ & Φ.Π.Α - Εκτελωνιστικό γραφείο

Υπολογισμός Δασμών & Φ.π.α

Με την βοήθεια του παρακάτω πίνακα μπορείτε να υπολογίσετε την δασμοφορολογική επιβάρυνση των εμπορευμάτων σας.

Υπολογισμός δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων
Α/Α Δασμός Συνολικη επιβάρυνση
1 0% 23%
2 1.7% 25.09%
3 2.2% 25.7%
4 3.7% 27.55%
5 4% 27.92%
6 5% 29.15%
7 6.5% 30.99&
8 8% 32.84&
9 12% 37.76%
10 16.9% 43.78%

π.χ Έστω οτι έχουμε ενδύματα από κινα με αξία CIF (κόστος, ασφάλιστρα, ναύλος) 500 ευρώ.
Τα ενδύματα πληρώνουν εισαγωγικό δασμός 12% οπότε έχουμε:
500*37,76%=188,80 ευρώ
Επίσης πρέπει να πληρώσουμε τον Φ.Π.Α των πρακτορειακών δικαιωμάτων.Έστω οτι τα πρακτορειακά είναι 100 ευρω + φ.π.α = 123 ευρώ δηλαδή 23 ευρώ φ.π.α
Οπότε έχουμε 188,80+23=211,5 ευρώ θα είναι η συνολική δασμοφορολογική επιβάρυνση των εμπορευμάτων.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΣΜΩΝ & Φ.Π.Α – Εκτελωνιστικό γραφείο