Ισοτιμίες Νομισμάτων

Ισοτιμίες Νομισμάτων

Ισοτιμίες Νομισμάτων

   Οι συντελεστές μετατροπής ξένων νομισμάτων σε ευρώ, εκδίδεται την προτελευταία Τετάρτη κάθε μήνα με ισχύ για όλο τον επόμενο μήνα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Όταν παρατηρηθεί απότομη διακύμανση κάποιου νομίσματος που υπερβαίνει το 5% από το συντελεστή που γνωστοποιήθηκε, τότε γίνεται αλλαγή με ειδική διορθωτική εγκύκλιο και τίθεται σε ισχύ από την επόμενη Τετάρτη.

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

Ισοτιμίες Νομισμάτων Ιούνιος 2016

Posted in Uncategorized.