Θαλάσσιες Μεταφορές

Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν ένα ιδιαίτερα ευρύ πεδίο των γενικών μεταφορών φορτίων, που εκτελούνται με εμπορικά πλοία. Ποσοστό 80-85% του παγκόσμιου εμπορίου διεξάγεται με πλοία.

Περισσότερα

Εναέριες μεταφορές

Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να την παραλαβή και την αποστολή των εμπορευμάτων σας αλλά είναι και εξίσου αυτός με το μεγαλύτερο κόστος

περισσότερα

Χερσαίες μεταφορές

Με τον όρο χερσαίες μεταφορές εννοούμε κυρίως οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο το ορεινό έδαφος της χώρας είναι ένας βασικός παράγοντας, που δυσκολεύει τις χερσαίες συγκοινωνίες.

περισσότερα